Upplýsingar um lyfið
Selexid

Selexid er sýklalyf. Pívmecillínam, innihaldsefni lyfsins, er svokallað forlyf, þ.e. það er ekki virkt í því formi sem það er tekið inn en virkjast í líkamanum. Í líkamanum klofnar það niður í pívalínsýru og mecillínam. Mecillínam er bakteríudrepandi pensilínsamband sem er virki hluti lyfsins, en pívalínsýra er óvirk. Verkunarsvið mecillínams er nokkuð frábrugðið öðrum pensilínum, en það hefur áhrif á aðrar tegundir baktería en almennt gildir um pensilínsambönd. Pívmecillínam er nær eingöngu notað við þvagfærasýkingum, en þó einnig við salmonellusýkingum. Það hefur oftast áhrif á þær tegundir sýkla sem algengast er að valdi sýkingum í þvagrás. Auk þess nær það mikilli þéttni í þvagi þar sem lyfið safnast fyrir áður en það skilst út.

Notkun á lyfi
Lyfjaform:

Töflur til inntöku.

Fullorðnir: 200-400 mg í senn 3svar á dag. Börn: 20 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag í 3 skömmtum. Töflurnar takist með vatnsglasi.

Hæfileg þéttni til þess að hafa áhrif á bakteríur í þvagrás næst á um 2-3 klst. en lengri tími líður þangað til einkenni sýkingarinnar hverfa.

Um 6 klst. eftir stakan skammt.

Engin.

Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Taktu síðan það sem eftir er af dagskammtinum með reglulegu millibili. Ekki taka tvo skammta í einu.

Taktu lyfið svo lengi sem læknir segir til um eða ljúktu við skammtinn sem var úthlutaður þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta á því að sýkingin nái sér upp aftur og bakteríur myndi ónæmi fyrir lyfinu.

Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Pívmecillínam er aðeins notað í skamman tíma í einu.

Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru óþægindi í meltingarvegi.

Aukaverkun Tíðni Leitið læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng
> 1%
Sjaldgæf
< 1%
Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum
Ógleði, uppköst, niðurgangur
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar

Hafðu samband við lækni ef önnur einkenni koma fram sem gætu tengst lyfinu.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Lyfjastofnunar. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.

Upplýsingar
Sýklalyf
Leo Pharma
Virkt innihaldsefni: Pívmecillínam
Skráð: 1.12.1980
Útlit
A-hlið B-hlið
Litur: Hvítur Hvítur
Áletrun: 137
Mynd:
Gerð: Tafla Lengd: 0 mm
Lögun: Hringlaga Breidd: 0 mm
Kúpt Þvermál: 9,5 mm
Deilistrik: Þykkt: 5 mm
Styrkur: 200 mg
Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
- grunur leiki á um þungun
- þú hafir fengið ofnæmisviðbrögð við pensilínlyfi
- þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
- þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
- þú sért með porfýríu
- þú sért með þrengsli í vélinda
- þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:

Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:

Lyfið berst ekki í brjóstamjólk.

Börn:

Skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:

Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:

Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:

Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:

Leyft við æfingar og í keppni.