Upplýsingar um lyfið
Kóvar

Warfarín, virka efnið í Kóvar, hefur blóðþynnandi áhrif. Blóðstorknun er flókið ferli sem fer af stað þegar blóð kemst í snertingu við annað yfirborð en æðaveggi. Ef hætta er á óeðlilegri blóðstorknun og myndun blóðtappa, t.d. eftir aðgerðir, þarf að nota blóðþynnandi lyf. Ef blóðtappi myndast og stíflar slagæð, kemur fram blóðþurrð og jafnvel drep í þeim vefjum sem æðin liggur til. Ef blóðtappi stíflar bláæð, myndast bjúgur og bólga í þeim vefjum sem æðin liggur frá. Blóðstorknun verður fyrir tilstilli svokallaðra storkuþátta. Storkuþættir í blóði eru margir og rétt samspil þeirra á milli er nauðsynlegt til þess að blóð storkni eðlilega. Warfarín hemur áhrif K-vítamíns, sem er nauðsynlegt fyrir myndun margra storkuþátta í lifur. Þeir storkuþættir sem eru háðir K-vítamíni verða því óvirkir þegar warfarín er til staðar. Mikilvægt er að taka rétta skammta af lyfinu þar sem það getur valdið blæðingum í ofskömmtum. Mælingar á storknunarhraða blóðs eru því gerðar reglulega og skammtar stilltir af miðað við niðurstöður þeirra.

Notkun á lyfi
Lyfjaform:

Töflur til inntöku.

Skammtar eru einstaklingsbundnir og stilltir af eftir mælingum. Skammtar liggja oftast á bilinu 0,5-12 mg á dag. Dagskammtur er tekinn inn í einu lagi, helst alltaf á sama tíma dags.

Áhrif á storknunarhraða: 24-72 klst. Áhrif á blóðtappa: 6 dagar.

4-5 dagar eftir stöðuga töku lyfsins.

Engin. Rétt er þó að breyta ekki mikið neyslu á fæðu sem er innihaldsrík af K-vítamín eins og spínati, káli og lifur.

Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Aukin hætta er á blóðtappamyndun þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Hafðu samband við lækni í öllum tilfellum. Ef blæðingar sjást, t.d. undir húð, eða ef meðvitund skerðist skal leita neyðarhjálpar þegar í stað.

Án vandkvæða. Storknunarhraði blóðs er mældur reglulega og skammtar stilltir af miðað við niðurstöðu mælinganna.

Aukaverkanir

Flestar aukaverkanir lyfsins tengjast óeðlilega mikilli blóðþynningu.

Aukaverkun Tíðni Leitið læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng
> 1%
Sjaldgæf
< 1%
Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum
Óeðlilegar blæðingar
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi
Útbrot, kláði

Hafðu samband við lækni ef önnur einkenni koma fram sem gætu tengst lyfinu.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Lyfjastofnunar. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.

Upplýsingar
Segavarnarlyf
Actavis
Virkt innihaldsefni: Warfarín
Útlit
A-hlið B-hlið
Litur: Hvítur Hvítur
Áletrun:
Mynd:
Gerð: Tafla Lengd: 0 mm
Lögun: Hringlaga Breidd: 0 mm
Flöt Þvermál: 8 mm
Deilistrik: Þykkt: 2 mm
Styrkur: 2 mg
Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
- grunur leiki á um þungun
- vart hafi orðið við langan storknunartíma blóðs, t.d. miklar tíðablæðingar
- þú hafir farið í skurðaðgerð
- þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
- þú sért með of háan blóðþrýsting
- þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
- þú sért með sár í þvag- eða meltingarfærum
- þú sért með þvag- eða meltingarfærasjúkdóm
- þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:

Lyfið eykur líkur á fósturskaða ef það er notað á meðgöngu.

Brjóstagjöf:

Lyfið berst ekki í brjóstamjólk.

Börn:

Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:

Venjulegar skammtastærðir ef nýrnastarfsemi er óskert.

Akstur:

Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:

Áfengi í miklu magni getur aukið áhrif lyfsins. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Annað:

Ef þú tekur Kóvar er mikilvægt að láta lækna og tannlækna alltaf vita af því.

Íþróttir:

Leyft við æfingar og í keppni.

Milliverkanir

Mjög mörg lyf geta haft áhrif á verkun warfaríns. Mikilvægt er að læknir sem stjórnar meðferðinni viti um öll lyf sem þú tekur, þar með talin lyf sem hægt er að kaupa án lyfseðils. Samtímis notkun Jóhannesarjurtar getur dregið úr áhrifum warfaríns. Náttúrulyfið ginkgo getur aukið blæðingahættu.

Sjá allt (18)
Getur haft áhrif á
Sjá allt (245)