Gabapentin Mylan

Fara í leitarvél Prenta
Upplýsingar um lyfið
Gabapentin Mylan

Gabapentín er flogaveikilyf. Flogaveiki getur orsakast af heilaskaða eða gengið í erfðir. Margar undirtegundir flogaveiki hafa verið skilgreindar eftir einkennum sem fylgja flogunum og breytingum sem verða á heilastarfsemi á meðan þau ganga yfir. Einkenni flogaveiki stafa af óeðlilega mikilli virkni taugafrumna í heila og hárri tíðni taugaboða. Breytingarnar geta verið bundnar við lítinn hluta heilans (hlutaflog) eða náð yfir stóran hluta hans (alflog). Verkunarháttur gabapentíns er ekki að fullu skýrður en lyfið er notað eitt og sér við hlutaflogum eða sem viðbótarmeðferð við hlutaflogum þegar önnur lyf hafa ekki gefið viðunandi árangur. Auk þess er lyfið notað gegn taugaverkjum, eins og á við mörg önnur flogaveikilyf.

Notkun á lyfi
Lyfjaform:

Hylki til inntöku.

Fullorðnir og börn eldri en 12 ára, við flogaveiki: 900-3600 mg á dag. Börn 6-12 ára, við flogaveiki: Skammtar eru háðir líkamsþyngd. Fullorðnir, við taugrænum verkjum: 900-3600 mg á dag. Hylkin gleypist heil með vatnsglasi.

Einstaklingsbundið.

Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Engin.

Geymist í lokuðum umbúðum við eða undir stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ef fleiri en einn skammtur gleymast í röð skaltu hafa samband við lækni. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hætta skal töku lyfsins hægt og rólega í samráði við lækni þar sem sjúkdómseinkenni geta aftur komið fram þegar töku lyfsins hættir, sérstaklega ef skammtar eru ekki minnkaðir smám saman.

Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni strax.

Án vandkvæða.

Aukaverkanir

Aukaverkanir eru algengar við meðferð flogaveikilyfja. Aukaverkanirnar eru yfirleitt vægar og ganga venjulega yfir á 2 vikum.

Aukaverkun Tíðni Leitið læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng
> 1%
Sjaldgæf
< 1%
Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum
Aukin eða minnkuð matarlyst
Áverkar af völdum slysa
Breytt húðskyn
Getuleysi
Háþrýstingur
Hósti og nefrennsli
Höfuðverkur, svimi, þreyta
Krampar, skjálfti, ósamhæfðar hreyfingar
Meltingartruflanir, kviðverkir, vindgangur
Minnis- og taltruflanir
Minnkun viðbragða
Munnþurrkur, sár í munni
Mæði
Ógleði, uppköst, niðurgangur, hægðatregða
Ósjálfráðar augnhreyfingar og sjóntruflanir
Svefnleysi, svefnhöfgi
Taugaveiklun, kvíði, skapbreytingar
Vandamál í tönnum og tannholdi
Verkir, almenn vanlíðan, hiti
Þrymlabólur
Þunglyndi
Þyngdaraukning, bjúgur
Sýkingar
Útbrot, kláði
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir
Gula
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar

Hafðu samband við lækni ef önnur einkenni koma fram sem gætu tengst lyfinu.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Lyfjastofnunar. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.

Upplýsingar
Flogaveikilyf
Mylan
Virkt innihaldsefni: Gabapentín
Útlit
A-hlið B-hlið
Litur: Gulur Gulur
Áletrun:
Mynd:
Gerð: Hylki Lengd: 19 mm
Lögun: Lok/botn (hylki) Breidd: 0 mm
Þvermál: 6,5 mm
Deilistrik: Þykkt: 0 mm
Styrkur: 300 mg
Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
- grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
- þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
- þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
- þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:

Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:

Lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:

Flogaveiki: Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Taugrænir verkir: Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:

Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:

Auk þeirra áhrifa sem flogaveikin hefur sjálf, getur lyfið skert athygli og viðbragðsflýti og þar með aksturshæfni. Ekki aka bíl meðan lyfið er tekið.

Áfengi:

Eykur sljóvgandi áhrif lyfsins og því á ekki að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:

Leyft við æfingar og í keppni.

Milliverkanir

Ef sýrubindandi lyf eru gefin samtímis gabapentíni minnkar nýting þess. Því er æskilegt að taka lyfið u.þ.b. 2 klst. eftir að sýrubindandi lyf er tekið.